"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 96" . Дніпропетровської міської ради
Фінансова грамотність

УВАГА!

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011р. № 1/9 – 289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку, на сайті створено нову рубрику «Про використання благодійної та спонсорської допомоги», які систематично ми будемо розміщувати інформацію щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дошкільному закладі. 

Комунальний заклад осіти 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №96» 

Дніпровської міської ради 

 

Наказ 

17.05.2017                                                                                            №12 

 

Про дотримання чинного законодавства 

щодо отримання, використання та обліку 

благодійних (добровільних) внесків 

від юридичних та фізичних осіб 

Відповідно до ст..53 Конституції України, законів України «Про освіту». «Про загально середню освіту». «Про дошкільну освіту». «Про благодійну діяльність та благодійній організації». «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про запобігання корупції», «Бюджетного та Цивільного кодексів України від 04.08.2000року №1222 (зі змінами) «Про затвердження порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров`я , соціального захисту. культури, науки, спорту та фізичного виховання потреб їх фінансування», листів міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012року №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013№1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 №22/14 «Про посилання контролю за отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров`я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», та з метою дотримання навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками навчальних, забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальних закладах міста Дніпра, та наказ від 10.05.2017 №123 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб». 

Наказую: 

 1. Вихователям:  

 1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства всіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб. 

 1. Здійснювати отримання внесків  (благодійних. Спонсорських тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров`я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000року №1222(зі змінами). 

 1. Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги навчальному закладу). 

 1. Покласти персональну відповідальність на вихователів навчальних закладів за дотримання норм чинного законодавства щодо збору благодійних спонсорських внесків та прозорості їх використання. 

 

 

 1. Завідувачу: 

 1. Постійно проводити відповідальну роз`яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків. 

 1. Систематично, не рідше одного разу на півріч, проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, радою та піклувальною радою навчального закладу, батьківською громадкістю. 

 1. Завгоспу: 

3.1.Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих навчальному закладу як благодійна допомога. 

 1. Лозицька О.В.,відповідальний за роботу сайту: 

4.1.Забезпечити постійне інформування громадськості про находження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті навчального закладу, на інформаційних стендах. 

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

Завідувач КЗО ДНЗ №96                                                                      Гильт Г.Г. 

  

Колектив з Наказом ознайомлений. 

Кошторис на 2017 рік 

40506248 Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 96» Дніпровської міської ради код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

М.Дніпро (найменування міста, району, області) 

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра) 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 96» Дніпровської міської ради 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно - цільового методу) * 1011010 Дошкільна освіта. 

 

Найменування 

Код 

Усього на рік  

[Text Wrapping Break]Разом 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд  

1 

2 

3 

4 

5 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

3 197 160,00 

469 402,00 

3 666 562,00 

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

3 197 160,00 

х 

3 197 160,00 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у тому числі: 

х 

х 

469 402,00 

469 402,00 

 • Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  

25010000 

х 

469 402,00 

469 402,00 

(розписати за підгрупами) 

 

х 

 

 

Плати за послуги, що надають бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  

25010000 

х 

469 402,00 

469 402,00 

 • Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

25010000 

х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

х 

 

 

Плати за послуги, що надають бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  

25010000 

х 

469 402,00 

469 402,00 

 • Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

25010000 

х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

х 

 

 

 • Інші находження, у тому числі: 

 

х 

 

 

 • Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

х 

 

 

 • Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового забов’язання) 

 

х 

 

 

 • Повернення кредитів до бюджету (розпис за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

 

 

** 

** 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього  

х 

3 197 160,00 

469 402,00 

3 666 562,00 

Поточні видатки 

2000 

3 197 160,00 

469 402,00 

3 666 562,00 

Оплата праці 

2110 

1 963 708,00 

 

1 963 708,00 

Заробітна платня 

2111 

1 963 708,00 

 

1 963 708,00 

Грошове забезпечення військовослужбовців 

2112 

 

 

 

Нарахування на оплату праці 

2120 

432 015,00 

 

432 015,00 

Використання товарів і послуг 

2200 

800 187,00 

469 402,00 

1 269 589,00 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

2210 

7 275,00 

 

7 275,00 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 

2220 

1 118,00 

 

1 118,00 

Продукти харчування 

2230 

340 918,00 

469 402,00 

810 320,00 

Оплата послуг (крім комунальних) 

2240 

12 215.00 

 

12 215.00 

Видати на відрядження 

2250 

43,00 

 

43,00 

Видати та заходи спеціального призначення 

2260 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

2270 

437 641,00 

 

437 641,00 

Оплата теплопостачання  

2271 

231 022,00 

 

231 022,00 

Оплата водопостачання та водовідведення 

2272 

25 618,00 

 

25 618,00 

Оплата електроенергії 

2273 

181 001,00 

 

181 001,00 

Оплата природного газу 

2274 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв 

2275 

 

 

 

Оплата енергосервісу  

2276 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ, ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ (РЕГІОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ 

2280 

680,00 

 

680,00